Nastavni materijali


Nastava je koncipirana tako da se uz pomoć kvalitetnih, modernih udžbenika, adekvatnih nastavnih metoda i raznovrsnih suvremenih nastavnih pomagala postiže optimalan učinak.
Okosnicu rada u razredu čine udžbenici koji predstavljaju važan oslonac za profesora i polaznike. Koncipirani su tako da pružaju izvrstan omjer nužnog gramatičkog znanja i komunikacijskih vještina - govora, čitanja, slušanja i pisanja. Stoga svaka nastavna jedinica sadrži sve spomenute jezične vještine, a tematski usmjerena poglavlja simuliraju stvarne situacije.
Proces usvajanja navedenih vještina teče kroz obilje autentičnih, relevantnih sadržaja i stimulativnih tema uz obvezni jezični sadržaj. Pri tom polaznici usvajaju jezične formule, gramatičke i leksičke strukture, idiomatske fraze i izraze te uče o važnosti razina formalnosti i kulturoloških razlika.
U cilju održanja motivacije polaznika i postizanja ciljeva uz udžbenike se koriste i radne bilježnice s dodatnim vježbama, raznovrsni dodatni autentični materijali, web portali s linkovima te različiti audio i video mediji.

Škola stranih jezika Vodnikova 65 godina inovacije, znanja i iskustva