Metode i strategije poučavanja

Programi u našoj ponudi ranovrsni su i usklađeni s potrebama, interesom i dobi polaznika. Stoga se u nastavi koriste odgovarajuće metode rada koje se temelje na provjerenim didaktičkim standardima koji, prije svega, podrazumijevaju kvalitetne programe koji se provode kroz interaktivnu nastavu uz primjenu moderne tehnologije i najnovijih udžbenika.

Tijekom godina metode rada su se mijenjale ovisno o najnovijim spoznajama i trendovima u poučavanju. Cilj svake nove metode bio je razvoj jezičnih vještina, njihovo pamćenje i lakoća konverzacije pa su se metode bazirale na raznim pristupima (komunikacijski, leksički, kognitivni itd…). Naravno da rezultat svake metode, unatoč početnom oduševljenju, nije bio idealan jer su osobine polaznika, njihove potrebe i interesi bili neujednačeni. Usprkos tome, svaka nova metoda značila je i korak naprijed u pristupu nastavi stranih jezika, a napredak tehnologije rezultirao je  uvođenjem novih nastavnih pomagala bez kojih se danas ne može ni zamisliti rad u nastavi.
Najsuvremenija svjetska dostignuća na području lingvistike i metodike poučavanja stranih jezika, utjecala su na razvoj naših vlastitih metoda i strategija učenja.
Stoga se današnji način rada u Vodnikovoj temelji na suvremenoj eklektičnoj metodi koja objedinjuje provjerene pristupe nastavi i najkvalitetnije aspekte svih ranijih metoda poučavanja.
Radi optimiziranja nastave primjenjujemo kombinirane metode poučavanja uz individualan pristup jer su dob i osobine, prioriteti te načini učenja polaznika različiti.
Budući da su naši nastavni programi usklađeni sa standardima učenja, poučavanja i vrednovanja znanja prema CEF-u (Referentni jezični okvir) i naš način rada temelji se na suvremenim europskim standardima u pouci jezika te uključuju paralelno usvajanje relevantnih jezičnih vještina – govora, slušanja i čitanja s razumijevanjem i pisanja.
Rezultat ovakvog načina rada je interaktivna komunikacija koja se odvija na nekoliko načina - izravnom interakcijom profesora i polaznika, radom u paru ili radom u grupi, a jezik se uči u kontekstu kroz određenu komunikacijsku situaciju čime se postiže praktično i dugotrajno znanje jezika.

Škola stranih jezika Vodnikova 65 godina inovacije, znanja i iskustva