Nastavni materijali


Nastava je koncipirana tako da se uz pomoć kvalitetnih, modernih udžbenika, adekvatnih nastavnih metoda i raznovrsnih suvremenih nastavnih pomagala postiže optimalan učinak.
Dobri udžbenici važan su oslonac profesorima i polaznicima. Koncipirani su tako da pružaju izvrstan omjer nužnog gramatičkog znanja i komunikacijskih vještina - govora, čitanja, slušanja i pisanja. Svaka nastavna jedinica sadrži sve spomenute jezične vještine, a tematski usmjerena poglavlja simuliraju stvarne situacije.
Proces usvajanja navedenih vještina teče kroz obilje autentičnih, relevantnih sadržaja i stimulativnih tema, uz obvezan jezični sadržaj. Pritom polaznici usvajaju jezične formule, gramatičke i leksičke strukture, idiomatske fraze i izraze, te uče o važnosti razina formalnosti i kulturoloških razlika.
Radi održanja motivacije polaznika i postizanja zadanih ciljeva, koristimo se i radnim bilježnicama i dodatnim vježbama, raznovrsnim dodatnim autentičnim materijalima, web portalima s linkovima, te raznim audio i video medijima.

Škola stranih jezika Vodnikova 65 godina inovacije, znanja i iskustva