65 godina Vodnikove

65 godina inovacija, znanja i iskustva

Inovativna AV metoda - zaštitno obilježje Vodnikove (Centra za strane jezike)

Profesori Centra za strane jezike svojim su radom znatno utjecali na razvoj metodike nastave stranih jezika. Centar je prvi u Hrvatskoj i ovome dijelu Europe razvio vlastitu AV metodu (audiovizualnu metodu), koja je postala zaštitno obilježje i zbog koje je Vodnikova® postala centar obuke za profesore stranih jezika iz Hrvatske i inozemstva, koji hospitiraju u Centru kako bi tu novu nastavnu metodu primjenjivali u svojoj nastavi.

Napredak  tehnologije i nova iskustva u metodici nastave stranih jezika rezultirali su uvođenjem novih audio i vizualnih nastavnih pomagala, a samim time i primjene novih metoda poučavanja.

Današnji je pristup pouci stranih jezika u Vodnikovoj® eklektički i temelji se na znanju i iskustvu stečenima u proteklih 67 godina rada. U nastavi primjenjujemo provjerene i učinkovite pedagoške i didaktičke metode, s naglaskom na interaktivno i dinamično učenje u opuštenoj atmosferi. Uz pomoć najsuvremenijh udžbenika, tehničkih pomagala i relevantnih dodatnih sadržaja, uz individualan pristup svakome polazniku, postižemo uspjeh i zadovoljstvo polaznika.

Jedno od priznanja visoke stručne i profesionalne razine nastave u Vodnikooj jest i činjenica da je Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu mnoge profesore Vodnikove proglasio mentorima, a studenti Odsjeka za strane jezike u Vodnikovoj stječu stručna znanja i polažu praktični dio ispita iz kolegija Metodika nastave stranih jezika.

Škola stranih jezika Vodnikova 65 godina inovacije, znanja i iskustva