Osnovnoškolski tečajevi

Tečajevi za osnovnoškolce prilagođeni su uzrastu i predznanju učenika, kao i nastavne metode i sadržaji.
Koncepcija nastave podrazumijeva izmjenu sadržaja i aktivnosti. Na zanimljiv i kreativan način, nizom zadataka i aktivnosti, učenike se potiče na usvajanje jezika kroz igru i zabavu na prirodan način, na isti način na koji se uči i materinji jezik - ponavljanjem riječi kroz igru, pokret i emociju. Tako djeca spontano usvajaju intonacija, ritam i naglasak stranog jezika, čime razvijaju vještine poput logičkog razmišljanja, predviđanja, zaključivanja i aktivne uporabe jezika.

DJEČJI stupnjevi: za učenike od I. do IV. razreda osnovne škole:
- engleski
- njemački

ĐAČKI stupnjevi: za učenike od V. do VIII. razreda osnovne škole
- engleski
- njemački

Dinamika nastave:
2x1 nastavni sat tjedno (ponedjeljkom i srijedom ili utorkom i četvrtkom), ili
1x2 nastavna sata tjedno (ponedjeljkom, utorkom, srijedom ili četvrtkom).

Upisi su od lipnja do rujna, a tečaj traje jednu školsku godinu (od rujna do lipnja).
Učenici bez predznanja upisuju se u prvi stupanj, a ostali po testiranju u njima odgovarajući stupanj.

Školarina se plaća u 9 obroka.

Škola stranih jezika Vodnikova 65 godina inovacije, znanja i iskustva