Osnovnoškolski tečajevi

Nastava u osnovnoškolskim tečajevima prilagođena je uzrastu i predznanju učenika.
Nastavne metode i sadržaji prilagođeni su dobi učenika, a koncepcija nastave podrazumijeva izmjenu sadržaja i aktivnosti. Na zanimljiv i kreativan način, kroz niz zadataka i aktivnosti, učenike se potiče na usvajanje jezika kroz igru i zabavu na prirodan način, na isti način na koji se uči i materinji jezik - ponavljanjem riječi kroz igru, pokret i emociju. Time se spontano usvaja intonacija, ritam i naglasak stranog jezika čime se kod učenika razvija vještine poput logičkog razmišljanja, predviđanja, zaključivanja i aktivne uporabe jezika.
 

DJEČJI stupnjevi: za učenike od I. do IV. razreda osnovne škole:
- engleski
- njemački

ĐAČKI stupnjevi: za učenike od V. do VIII. razreda osnovne škole:
- engleski
- njemački

Dinamika nastave:
2x1 nastavni sat tjedno (ponedjeljkom i srijedom ili utorkom i četvrtkom), ili
1x2 nastavna sata tjedno (ponedjeljkom, utorkom, srijedom ili četvrtkom).

Upisi su u lipnju, srpnju i prvoj polovici rujna, a tečaj traje jednu školsku godinu (od rujna do lipnja).
Učenici bez predznanja upisuju se u prvi stupanj, a ostali polažu prijamni ispit.

Školarina se može platiti u 9 obroka!
Udžbenici nisu uključeni u školarinu.

Škola stranih jezika Vodnikova 65 godina inovacije, znanja i iskustva