Sustav mentorstva

Vodnikova ima izgrađen sustav edukacije i usavršavanja svojih profesora. Usavršavanje profesora provodimo mentorskim sustavom, aktivnim sudjelovanjem profesora na stručnim seminarima i konferencijama u zemlji i zemljama čije jezike predaju, praćenjem i primjenom najnovijih trendova u pouci stranih jezika, uz potporu suvremenih tehničkih pomagala.
Na temelju višegodišnjeg iskustva u nastavi i zapaženih rezultata, profesori mentori prenose svoja znanja na mlađe profesore, koji rade pod njihovim vodstvom. Obveza je mlađih profesora opservacija nastave kako bi u svome radu mogli primjenjivati interaktivne metode poučavanja i, u suradnji sa svojim mentorima, postići maksimalnu učinkovitost nastavnog sata.
Osim profesionalne potpore, mentorstvo se temelji i na uzajamnom povjerenju i prenošenju iskustava sa svrhom osamostaljenja mladog profesora u njegovu radu.
U mentorski program uključeni su i studenti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koji imenuje profesore Vodnikove kao mentore za svoje studente, koji potom u Vodnikovoj stječu stručna znanja i polažu praktični dio ispita iz kolegija Metodika nastave stranih jezika.