Sustav mentorstva

Vodnikova ima izgrađen sustav edukacije i usavršavanja svojih profesora. Usavršavanje profesora provodi se kroz mentorski sustav, aktivnim sudjelovanjem na seminarima u zemlji i inozemstvu, praćenjem i primjenom najnovijih trendova u pouci stranih jezika uz podršku suvremenih tehničkih pomagala.
Na temelju svog višegodišnjeg rada, zapaženih rezultata i predavačkog iskustva profesori mentori prenose svoja znanja na mlađe profesore koji rade pod njihovim vodstvom. Obveza mlađih profesora je opservacija nastave kako bi oni u svojem radu primjenjivali interaktivne metode poučavanja i u suradnji sa svojim mentorima postigli maksimalnu učinkovitost nastavnog sata.
Osim profesionalne podrške,mentorstvo se temelji na uzajamnom povjerenju, pružanju potpore i dijeljenju iskustava u cilju osamostaljenja mladog profesora u njegovom radu.
U mentorski program uključeni su i studenti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koji imenuje profesore mentore za svoje studente, koji u Vodnikovoj stječu stručna znanja i polažu praktični dio ispita iz metodike nastave stranog jezika.