Metode i strategije poučavanja

Programi naše škole raznovrsni su i usklađeni s potrebama, interesom i dobi polaznika. U nastavi primjenjujemo suvremene metode rada koje se temelje na provjerenim didaktičkim standardima, koji, prije svega, podrazumijevaju kvalitetne programe i njihovu provedbu interaktivnom nastavom, uz primjenu moderne tehnologije i najnovijih udžbenika.

Tijekom godina metode rada su se mijenjale i usklađivale s najnovijim spoznajama i trendovima u poučavanju. Cilj svake nove metode bio je bolji i brži razvoj jezičnih vještina, njihovo pamćenje i lakoća konverzacije, pa su se stoga i metode bazirale na raznim pristupima (komunikacijski, leksički, kognitivni itd…). Naravno, rezultat svake metode, unatoč početnom oduševljenju, nije bio idealan, jer su osobine polaznika, njihove potrebe i interesi neujednačeni. Unastoč tome, svaka nova metoda značila je i korak naprijed u pristupu nastavi stranih jezika, a napredak tehnologije rezultirao je  uvođenjem novih nastavnih pomagala bez kojih se danas rad u nastavi ne može ni zamisliti.
Najsuvremenija svjetska dostignuća na području lingvistike i metodike poučavanja stranih jezika utjecali su na razvoj i naših metoda i strategija učenja.
Stoga se današnji način rada u Vodnikovoj temelji na suvremenoj eklektičnoj metodi, koja objedinjuje provjerene pristupe nastavi i najkvalitetnije aspekte svih ranijih metoda poučavanja.
Radi optimiziranja nastave primjenjujemo kombinirane metode poučavanja, uz individualan pristup, jer su dob i osobine, prioriteti te načini učenja polaznika različiti.
Budući da su naši nastavni programi usklađeni sa standardima učenja, poučavanja i vrednovanja znanja prema CEF-u (Zajednički europski referentni okvir za jezike), i naš način rada temelji se na suvremenim europskim standardima u pouci jezika, te uključuje paralelno usvajanje svih jezičnih vještina – govora, slušanja i čitanja s razumijevanjem, i pisanja.
Rezultat ovakvog načina rada jest interaktivna komunikacija koja se odvija na nekoliko načina - izravnom interakcijom profesora i polaznika, radom u paru ili radom u grupi, a jezik se uči u kontekstu kroz određenu komunikacijsku situaciju, čime se postiže praktično i dugotrajno znanje jezika.