Upoznajte nas

O nama

Centar za strane jezike (popularno zvan Vodnikova) utemeljen  je 1952. godine i bio je prva škola na svijetu u kojoj se od samoga početka strane jezike učilo po tada novoj metodi poznatoj po imenu audio-vizualna metoda, koja je korjenito promijenila i unaprijedila dotadašnji način učenja stranih jezika i koja je temelj svim ostalim kasnije nastalim metodama nastave stranih jezika.

Pedesetih i šezdesetih godina 20. stoljeća Centar je organizirao seminare za profesore stranih jezika iz gotovo svih europskih zemalja (Austrije, Belgije, Bugarske, tadašnje Čehoslovačke, Danske, Francuske, Italije, Mađarske, Nizozemske, Njemačke, Poljske, Rumunjske, Rusije (tada SSSR), Španjolske, Švedske, Turske, Velike Britanije), koji su spoznaje o toj novoj nastavnoj metodi željeli prenijeti u svoju zemlju.

Godine 1961., slijedom natječaja Ujedinjenih naroda, Centar za strane jezike odabran je kao škola koja će uvesti audio-vizualnu nastavnu metodu učenja stranih jezika na egipatska sveučilišta, gdje su profesori Centra potom bravili 6 mjeseci poučavajući egipatske kolege svim oblicima audio-vizualne nastavne metode, kao i potrebnim nastavnim pomagalima.

Tijekom šezdesetih i sedamdesetih godina 20. stoljeća Centar je audio-vizualnu nastavnu metodu uveo u više od 90 gradova u Hrvatskoj, te u više stotina škola u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji, Sloveniji, Srbiji i Vojvodini te na Kosovu.

Tijekom duge povijesti Centra profesori Centra napisali su, a Centar objavio, više od 80 udžbenika za učenje stranih jezika - engleskoga, francuskoga, njemačkoga, španjolskoga i talijanskoga, te hrvatskoga za strance. Svi udžbenici Centra dobivali su izvrsne ocjene Ministarstva obrazovanja.

Kako bi Vodnikova udovoljila zakonskim uvjetima i mogla steći akreditaciju za svoje nastavne programe te slijedpom toga izdavati priznate svjedodžbe, Centar je 2007. godine osnovao ustanovu SVIJET JEZIKA.

SVIJET JEZIKA prva je priznata škola stranih jezika u Hrvatskoj, tj. prva škola u Hrvatskoj koja je dobila akreditaciju Ministarstva obrazovanja za svoje nastavne programe, koji su time postali dio ukupnog obrazovanja RH.

Dobivena akreditacija  najviši je standard i priznanje koje može postići jedna obrazovna institucija, te podrazumijeva, osim akademske izvrsnosti, suvremene nastavne programe i predanost održanju visokih akreditacijskih standarda.
SVIJET JEZIKA ima akreditaciju za 7 stranih jezika: engleski, njemački, talijanski, francuski, španjolski, ruski i hrvatski za strance.
Nastavni programi za navedene jezike, kao i 6 stupnjeva znanja - A1, A2, B1, B2, C1, C2, potpuno su prilagođeni CEFR-u (Common European Framework od Reference for Languages, tj. Zajednički europski referentni okviz za jezike), temeljnom dokumentu Vijeća Europe, koji jasno i precizno definira standarde učenja, poučavanja i vrednovanja znanja stranih jezika.
Svjedodžba SVIJETA JEZIKA javna je isprava, s pravom upisa u e- radnu knjižicu.

Vodnikova je i škola suradnica Sveučilišta u Zagrebu. Naime, studenti stranih jezika Filozofskog fakulteta u Zagrebu u našoj školi stječu praktična znanja iz metodite nastave stranih jezika. Praksu obavljaju pod nadzorom svojih mentora - profesora Vodnikove - koje je Filozofski fakultet proglasio mentorima i koji za svoje štićenike (studente) ocjenjuju praktični dio kolegija Metodika nastave stranih jezika.

Vodnikova desetljećima izvodi nastavu u tvrtkama i ustanovama u Zagrebu i izvan Zagreba, za njihove zaposlenike. Nastava se odvija u prostorijama naručitelja, može biti grupna ili individualna, i može se odvijati dinamikom koju odabere naručitelj te u vrijeme koje odabere naručitelj.

Zahvaljujući predanom i profesionalnom radu svojih profesora, te njihovoj ljubavi prema svome zvanju, Vodnikova je već 68 godina uspješna škola stranih jezika.