Osnovnoškolci

Tečajevi za osnovnoškolce tematski su i sadržajno prilagođeni dobi učenika i njihovu predznaju, a imaju svrhu razviti komunikacijske vještine obrađivanjem raznih tema i usvajanjem vokabulara, gramatičkih struktura i jezičnih funkcija.

Koncepcija nastave podrazumijeva izmjenu sadržaja i aktivnosti. Uz niz različitih zadataka i aktivnosti, učenike se potiče na usvajanje jezika igrom i zabavom, na prirodan način, na isti način na koji se uči i materinji jezik - ponavljanjem riječi kroz igru, pokret i emociju. Time se spontano usvaja intonaciju, ritam i naglasak stranog jezika, čime se kod učenika razvija vještine poput logičkog razmišljanja, predviđanja, zaključivanja i aktivne uporabe jezika.

STUPNJEVI ZA OSNOVNOŠKOLCE

DJEČJI: za učenike od I. do IV. razreda OŠ

ĐAČKI: za učenike od V. do VIII. razreda OŠ

- engleski
- njemački

UPISI su u lipnju, srpnju i rujnu, a nastava traje od rujna do lipnja.

Dinamika nastave: 

2x1 nastavni sat tjedno (ponedjeljkom i srijedom ili utorkom i četvrtkom), ili
1x2 nastavna sata tjedno (od ponedjeljka do četvrtka) ili subotom.

Učenici bez predznanja upisuju se u prvi stupanj, a ostali polažu testiranje kako bi bili upisani u njima odgovarajući stupanj.

Školarina se plaća u 9 obroka, uz:

Popusti:

- 30% popusta za upis na tečaj drugog jezika
- 15% popusta za upis drugog i svakog sljedećeg člana uže obitelji (ista adresa) u istoj školskoj godini.

Popust je moguće ostvariti samo po jednoj osnovi.

- Ugovor o obrazovanju potpisuje roditelj/skrbnik.

- Udžbenici nisu uključeni u školarinu.