Francuski za pravnike-Français pour les juristes

Cilj ovoga tečaja je ovladati pravnom terminologijom i steći znanje pomoću kojega će polaznici uspješnije poslovati u međunarodnom okruženju.

Polaznici tečajeva upoznat će se s vokabularom pojedinih grana (kazneno, građansko, trgovačko, upravno, pravo Europske unije..), strukturama tipičnim za pravne tekstove (nominalni stil, pasiv, duge rečenice ) i s osnovama određenog pravnog sustava. Osim rada na tekstovima poput  pisanja pisama, memoranduma i pravnih mišljenja, ugovora, rasprava i statuta, u nastavi će se koristiti audiovizualni materijali, pripremati usmene prezentacije, izvoditi simulacije iz pravne prakse te uvježbavati poslovne vještine poput strategija i tehnika u pregovorima i sl.

Nastava se odvija u modulima od po 60 nastavnih sati.

Dinamika: 1x 2 nastavna sata tjedno, srijedom u 18.20.

Školarina: 2.877 kn, plativo u 7 obroka po 411 kn.

Minimalna razina predznanja treba biti B1.

Napomena: Kako bismo prije upisa utvrdili Vašu razinu predznanja molimo Vas da na našoj web stranici www.vodnikova.hr (Online testiranje) riješite test iz engleskoga jezika i da se, nakon slanja testa, prijavite za usmeni dio testiranja.
Termin prijamnog ispita je po dogovoru.
Više informacija na tel. 01 4877 800 ili vodnikova@vodnikova.hr