Njemački za pravnike-Deutsch für Juristen und Studierende der Rechtswissenschaften

Tečaj je namijenjen studentima pravnih znanosti i pravnicima koji se u svakodnevnom poslu koriste njemačkim jezikom u svrhu čitanja stručne literature, pravnih akata, propisa i srodnih tekstova kao i pisane i govorne komunikacije s klijentima.
Polaznici će se upoznati s vokabularom pojedinih grana (kazneno, građansko, trgovačko, upravno, pravo Europske unije..), strukturama tipičnim za pravne tekstove (nominalni stil, pasiv, duge rečenice )i s osnovama njemačkog pravnog sustava.
Osim rada na tekstovima koristit će se i slušni materijali i video. U okviru tečaja polaznici će sastavljati i prevoditi jednostavnije pravne tekstove. Tečaj preporučujemo i drugima (novinari i politolozi) koji prate pravne teme i koriste se literaturom na njemačkom jeziku.
Broj sati: 60
Školarina: 2.877kn, uključen PDV (7x411kn)
Dinamika: 1x2 nastavna sata tjedno, utorkom u 18.20 sati.
Ulazna razina: B1
Napomena: Kako bismo prije upisa utvrdili Vašu razinu predznanja molimo Vas da na našoj web stranici www.vodnikova.hr (Online testiranje) riješite test iz njemačkoga jezika i da se, nakon slanja testa, prijavite za usmeni dio testiranja.
Termin prijamnog ispita je po dogovoru.
Više informacija na tel. 01 4877 800 ili vodnikova@vodnikova.hr