Pripremni tečaj za IELTS

IELTS je međunarodno priznati ispit iz engleskoga jezika potreban za upis na dodiplomske i postdiplomske studije u zemljama engleskog govornog područja te za emigraciju u Australiju, Kanadu i Novi Zeland.
Priznaje ga i večina američkih sveučilišta.
Testiraju se sve temeljne jezične vještine: čitanje, govor, pisanje i slušanje.
Test je gradacijski i ocjenjuje se skalom bodova od 1 do 9.

Pripremni tečaj za polaganje IELTS ispita uključuje:

- 70 nastavnih sati, 2x3 tjedno
- školarina: 2.490,00 kn (3 obroka po 830,00 kn)
- termin održavanja nastave: utorkom i četvrtkom u 18.20

Potrebna razina znanja za upis na pripremni tečaj je B2.

Ispite provodi Britanski savjet tri puta godišnje – u ožujku, svibnju i studenom.
Prijava za ispit je 4 tjedna prije ispita u prostorijama Britanskog savjeta.
Cijene i termini polaganja ispita te vrijeme podnošenja prijava:
http://www.britishcouncil.hr/sites/default/files/datumi_2016_i_cijene_-_od_01.03.2016.pdf