Opis vještina po stupnjevima CEF-a

CEF je kratica dokumenta Vijeća Europe poznatog kao Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment ili, u prijevodu, Zajednički europski referentni okvir za jezike, koji opširno opisuje komunikacijsku kompetenciju, relevantna jezična znanja i vještine na 6 razina: A1, A2, B1, B2, C1 i C2. Osim u Hrvatskoj, koristi se u svim zemljama Europske unije.
Prijelaz iz jednog stupnja u sljedeći stupanj ovisi o stečenom znanju i napredovanju u korištenju različitih znanja i vještina, uz zadani broj nastavnih sati učenja.
Pregledom globalne ljestvice referentnih stupnjeva možete procijeniti svoju razinu znanja ili pristupiti ispitu čija će svjedodžba biti neupitan dokaz razine znanja koju posjedujete.

A1 - Pripremni korisnik

Pripremni stupanj: podrazumijeva osnovno znanje jezika, razumijevanje i korištenje jednostavnih i svakodnevnih izraza u komunikaciji.

A2 - Temeljni korisnik

Temeljni stupanj: podrazumijeva komunikaciju u jednostavnim i uobičajenim situacijama koje zahtijevaju jednostavnu i neposrednu konverzaciju o poznatim temama i aktivnostima.

B1 - Razvojni korisnik

Prijelazni stupanj: razumijevanje jasnog, standardnog razgovora o poznatim temama s kojima se svakodnevno susreće na poslu, u školi, u slobodno vrijeme itd. Uspješno suočavanje s većinom situacija koje susreće na putovanjima u zemlje u kojima se govori dotični jezik. Može napisati jednostavan tekst o poznatoj temi ili temi od osobnog interesa. Može opisati doživljaje i događaje uz kratak opis razloga za određeno mišljenje i planove.

B2 - Samostalni korisnik

Samostalni stupanj: može razumjeti glavne ideje složenog teksta na konkretnu ili apstraktnu temu, uključujući tehničke rasprave u svom području djelovanja . Može s određenim stupnjem tečnosti i spontanosti razgovarati s izvornim govornikom. Može napisati jasan, detaljan tekst na širok spektar tema i objasniti svoje stajalište na određenu temu navodeći prednosti i mane raznih rješenja.

C1 - Napredni korisnik

Napredni stupanj - Može razumjeti zahtjevnije, duže tekstove različitih tema i prepoznati skriveno značenje. Može se izraziti tečno i spontano bez vidljivog traženja potrebnog izraza. Može se učinkovito koristiti jezikom u društvene, akademske ili profesionalne svrhe. Može artikulirati jasne, dobro sročene, detaljne rečenice o složenim temama.

C2 - Vrsni korisnik

Vrsni stupanj - Može razumjeti gotovo sve što čuje ili pročita. Može sažeti informaciju iz različitih pisanih i govorenih izvora, rekonstruirajući argumente i važne dijelove skladne prezentacije. Može se spontano izražavati, vrlo tečno i precizno, razumijevajući finije nijanse značenja čak i u složenijim situacijama.