Testiranje/prijamni ispit

Testiranju pristupaju kandidati s predznanjem kako bi se upisali u njima odgovarajući modul učenja (tečaj).
Testiranje se sastoji od pismenog i usmenog dijela, a može se polagati na dva načina:

  1. Pismeni dio (test) možete riješiti Online (Online testiranje): prvo se registrirate; potom na svoju e-mail adresu dobijete aktivacijski link za ulazak u test; test ima više modula; svaki modul ima 15 pitanja, a dopušteno vrijeme je 7 minuta (zato test treba rješavati u miru); potrebno je najmanje 10 točnih odgovora da biste prešli s prvoga modula na drugi i tako dalje; kada na nekom modulu imate manje od 10 točnih odgovora, test je time gotov i odlazi u našu bazu testova, a program vama odmah nudi odabir termina za usmeni dio testiranja, u Vodnikovoj 12, u terminu koji ste sami odabrali. Odmah po usmenome možete se upisati, pritom odabirući vama odgovarajući termin nastave.

  2. Oba dijela, i test i usmeni, možete polagati u našoj školi, u jednom od ponuđenih termina.

Za više informacija molimo nazovite nas na 01/4877-815 ili nam pišite na: vodnikova@vodnikova.hr

Testiranje je besplatno.

ENGLESKI i NJEMAČKI:

18. lipnja 2019. u 17 sati

 

ZA SVE JEZIKE:

28. lipnja 2019. u 17 sati