17. rujan 2019.

USPJEŠNA NASTAVNA METODA

Vodnikova u nastavi primjenjuje sva pozitivna dostignuća s područja metodike nastave stranih jezika. Ipak, naglasak je na komunikaciji, od samoga početka, kako bi naši polaznici što prije svladali tu najzahtjevniju vještinu – govor. Svaki je nastavni sat pomno pripremljen. Važan čimbenik jest i individualan pristup svakom polazniku, kako bi što brže i lakše razvio svoje najveće potencijale. Važno je polaznike osloboditi, uliti im samopouzdanje kako bi se na stranom jeziku izražavali bez zamuckivanja i straha od pogrešaka, jer – griješiti je ljudski, važno je slobodno komunicirati. Tečnost i točnost u govoru dvije su vještine koje krase svakog dobrog govornika nekog stranog jezika. Točnost u izgovoru i uporabi gramatičkih struktura polaznici postižu bez napora, u zanimljivoj i zabavnoj komunikaciji, kada nisu ni svjesni da usvajaju nove strukture.

Našu nastavnu metodu nije moguće opisati ni kratkim ni duljim tekstom, jer, to je cijeli jedan sustav, koji su pomno i profesionalno osmislili naši profesori. A taj sustav daje rezultate zahvaljujući predanom radu dobrih profesora, kakvi su listom profesori naše škole.

Evo što je neki dan o tome sustavu napisao jedan naš bivši polaznik:

The best system in the world to learn any foreign language. I started learning English in Vodnikova when I was 17, and have become a teacher myself. The best system, the smartest teachers. (Marino Kos Merlo)

(prijevod: Najbolji sustav na svijetu za učenje bilo kojeg stranog jezika. Ja sam počeo učiti engleski u Vodnikovoj kada sam imao 17 godina i postao sam profesor. Najbolji sustav, najbolji profesori.)

 

Pročitajte što su još napisali naši polaznici:

https://vodnikova.hr/izjava/vodnikova-zblizava-ljude-12

https://vodnikova.hr/izjave

https://vodnikova.hr/izjava/odgovori-nasih-polaznika-na-pitanje-zasto-vodnikova-9

https://www.youtube.com/watch?v=7kAjkz5gI9o

Škola stranih jezika Vodnikova 65 godina inovacije, znanja i iskustva