12. sijećanj 2018.

UPISI U TIJEKU

UPISI su u Vodnikovoj 12, prvi kat lijevo, soba 102.

Svaki tečaj u akreditiranom programu ima 70 nastavnih sati. Tečajevi jezika struke imaju po 30 nastavnih sati.

Punoljetni kandidati upisuju se osobno, jer kod upisa potpisuju ugovor o obrazovanju i upisnicu.

I maloljetni kandidati upisuju se osobno, uz nazočnost roditelja/skrbnika, koji također potpisuje njihov ugovor o obrazovanju.

Ovo su zakonske obveze, budući da je naša škola priznata od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, te je time obvezna poštivati odredbe Zakona o obrazovanju odraslih i ostalih povezanih akata.

Nastava za sve tečajeve počet će između 17. i 26. veljače 2018., ovisno o popunjenju grupa, i trajat će do kraja lipnja 2018., kada će se održati završni ispiti.

Polaznici II., IV., VIII., X., XIV. i XVI. modula polažu završni ispit za jedan od stupnjeva Vijeća Europe (A1, A2, B1, B2, C1 ili C2). Po uspješno položenom ispitu stječu priznatu svjedodžbu s pravom upisa u e-radnu knjižicu.

Polaznici ostalih modula polažu završno testiranje i stječu potvrdu o uspješno završenom modulu učenja, kao uvjet za upis u sljedeći modul učenja.

Škola stranih jezika Vodnikova 65 godina inovacije, znanja i iskustva