13. veljača 2021.

UČITE ONLINE, IZ CIJELE HRVATSKE

Ne morate živjeti u Zagrebu da biste učili strane jezike u Vodnikovoj i stekli priznatu svjedodžbu u prvoj priznatoj/akreditiranoj školi stranih jezika u Hrvatskoj.

KAKO SE UPISATI ONLINE - uputa

a) ako ste početnik:
Otvorite/kliknite: https://czsj.vodnikova.hr/testiranje.
Nakon što se registrirate, na svoju e-mail adresu dobit ćete aktivacijski link za aktivaciju profila. Tada se možete prijaviti u aplikaciju. Odaberite „UPIS U PRVI MODUL“ i jezik te jedan od dostupnih termina nastave.
Zatim vam šaljemo dokumente za upis i uplatnicu na 300,00 kn.
Čim dobijemo vašu uplatu, šaljemo vam obavijest da ste upisani u željeni termin.
Pred početak nastave obavještavamo vas telefonom ili e-mailom o datumu početka nastave.

b) ako imate predznanje:
Otvorite/kliknite: https://czsj.vodnikova.hr/testiranje.
Nakon što se registrirate, na svoju e-mail adresu dobit ćete aktivacijski link za aktivaciju profila. Tada se možete prijaviti u aplikaciju. Odaberite RJEŠAVANJE TESTA i jezik.
Test ima više dijelova (modula). Svaki dio ima 15 pitanja, a dopušteno vrijeme je 7 minuta (zato molimo da test rješavate u miru). Potrebno je najmanje 10 točnih odgovora za prelazak s prvoga dijela testa na drugi, i tako dalje.
Kada na nekom dijelu testa imate manje od 10 točnih odgovora, test je tada gotov i sprema se u našu bazu testova, a sustav vam nudi odabir termina i načina usmenog dijela testiranja (telefonom, na poziv našega profesora).
Po usmenome, profesor određuje u koji se modul možete upisati.
Odaberite „UPIS U MOJ MODUL“ i jezik te jedan od dostupnih termina nastave.
Zatim vam šaljemo dokumente za upis i uplatnicu na 300,00 kn. Čim dobijemo vašu uplatu, šaljemo vam obavijest da ste upisani u željeni termin.
Pred početak nastave obavještavamo vas telefonom ili e-mailom o datumu početka nastave.
 

Tečaj/modul ima 70 nastavnih sati, zajedno sa završnim ispitom.
Nastava se odvija 2x2 nastavna sata tjedno (ponedjeljkom i srijedom ili utorkom i četvrtkom u popodnevnim ili večernjim satima), ili 1x4 nastavna sata tjedno, subotom od 9 sati nadalje.

Svi naši predavači nositelji su diplome magistra stranih jezika koje predaju. Sudionici su mnogih stručnih seminara s područja metodike nastave stranih jezika, a naša škola je škola suradnica Sveučilišta u Zagrebu (studenti stranih jezika Filozofskog fakulteta, pod vodstvom naših profesora, stječu u našoj školi prakrična znanja poučavanja stranih jezika i polažu praktični dio ispita iz kolegija Metodika nastave stranih jezika).

Obratite nam se s povjerenjem: vodnikova@vodnikova.hr; 01/4877-800, 01/4877-815.

Škola stranih jezika Vodnikova 65 godina inovacije, znanja i iskustva