29. kolovoz 2018.

Što je važno pitati i saznati

Kod odabira škole stranih jezika važno je saznati:

  1. Je li škola priznata, tj. hoćete li steći priznatu svjedodžbu,
  2. Hoće li vam predavati profesor/magistar ili student ili osoba koja taj jezik nije ni studirala, a kamoli diplomirala,
  3. Ima li tečaj 70 nastavnih sati, koliko ih mora imati u priznatoj školi (kada saznate broj nastavnih sati, podijelite školarinu s tim brojem pa ćete vidjeti je li ta školarina skuplja ili jeftinija od neke druge),
  4. Hoćete li, u slučaju izbivanja profesora/predavača zbog bolesti ili drugog razloga, imati nastavu ili prekid nastave, što je važno za pravovremen završetak tečaja,
Škola stranih jezika Vodnikova 65 godina inovacije, znanja i iskustva