22. sijećanj 2018.

SPECIJALIZIRANI TEČAJEVI

Engleski i njemački za pravnike, za liječnike i studente medicine, za poslovne ljude i voditelje timova (menadžment), za medicinske sestre i tehničare.
Svaki tečaj ima po 70 nastavnih sati, odvija se dinamikom od 2x2 nastavna sata tjedno, i traje jedan semestar.
Na kraju tečaja polaznici stječu priznatu svjedodžbu.
Školarina je 2.480 kn i plaća se u 5 obroka.

Njemački za poslove u građevinarstvu, za rad na pripremi i posluživanju jela, za poslove nabave i otpreme te rad u skladištu, za poslove čišćenja i održavanja.
Svaki tečaj ima po 30 nastavnih sati i traje 3 vikenda. Nastava se odvija petkom popodne te subotom prije i poslije podne (10 nastavnih sati svakoga vikenda). Tečaj počinje kada se upiše 8 polaznika.
Školarina je 1.490 kn, plativo odjednom ili u 3 obroka karticom.

Školarina uključuje nastavne materijale.

Škola stranih jezika Vodnikova 65 godina inovacije, znanja i iskustva