Testiranje/prijamni ispit

Testiranju pristupaju kandidati s predznanjem kako bi se upisali u njima odgovarajući modul učenja (tečaj).
Testiranje se sastoji od pismenog i usmenog dijela, a može se polagati na dva načina:

  1. Pismeni dio (test) možete riješiti Online (Online testiranje): prvo se registrirate; potom na svoju e-mail adresu dobijete aktivacijski link za ulazak u test; test ima više modula; svaki modul ima 15 pitanja, a dopušteno vrijeme je 7 minuta (zato test treba rješavati u miru); potrebno je najmanje 10 točnih odgovora da biste prešli s prvoga modula na drugi i tako dalje; kada na nekom modulu imate manje od 10 točnih odgovora, test je time gotov i odlazi u našu bazu testova, a program vama odmah nudi odabir termina za usmeni dio testiranja, u Vodnikovoj 12, u terminu koji ste sami odabrali. Odmah po usmenome možete se upisati, pritom odabirući vama odgovarajući termin nastave.

  2. Oba dijela, i test i usmeni, možete polagati u našoj školi, u jednom od ponuđenih termina.

Za više informacija molimo nazovite nas na 01/4877-815 ili nam pišite na: vodnikova@vodnikova.hr

Testiranje je besplatno.

 

PRIJAMNI ISPITI ZA UPIS U ZIMSKI SEMESTAR ŠK.GOD. 2019./2020.

 

ENGLESKI JEZIK:        

02. – 20. rujna 2019. svaki dan od 14.00 do 19.00 sati

07. i 14. rujna 2019. od 10.00 – 12.00 sati

 

NJEMAČKI JEZIK:       

02. – 20. rujna 2019. svaki dan od 15.00 do 19.00 sati

07. i 14. rujna 2019. od 10.00 – 12.00 sati

 

 

ŠPANJOLSKI, TALIJANSKI i FRANCUSKI JEZIK:                          

03., 05.,10., 12., 17. i 19. rujna 2019. od 16.00 do 19.00 sati

07. i 14. rujna 2019. od 10.00 do 12.00 sati

RUSKI JEZIK:

06., 13., 17. i 20. rujna 2019. od 17 do 19 sati

 

NAKNADNI I POPRAVNI ISPITI

 

ENGLESKI i NJEMAČKI JEZIK:

- za stupnjeve:     utorak, 17. rujna 2019. u 17.00 sati

- za module:        srijeda, 18. rujna 2019. u 17.00 sati

 

OSTALI  JEZICI:

- za stupnjeve i module:  utorak, 17. rujna 2019. u 17.00 sati

Poštovani, uspješno ste se prijavili na usmeni ispit.

Odaberite termin

Škola stranih jezika Vodnikova 65 godina inovacije, znanja i iskustva