Ispit za priznati stupanj (A1-C2)

Ovi su ispiti namijenjeni kandidatim koji već imaju znanje stranog jezika, a nisu polaznici Vodnikove

Kandidati koji imaju znanje potrebno za neki od 6 stupnjeva i žele dobiti priznatu svjedodžbu, mogu u Vodnikovoj položiti ispit i steći željenu svjedodžbu.

Ispiti se polažu za jedan od 6 stupnjeva znanja, A1, A2, B1, B2, C1 i C2, a uvjet je da kandidat ima najmanje 15 godina života.

Ako kandidat nije siguran za koji se stupanj prijaviti, može prethodno pristupiti testiranju, koje je jednako kao i ono za upis u našu školu. Nakon testiranja (pismenog i usmenog) profesor priopćava kandidatu za koji stupanj može prijaviti ispit.

Kandidati čije je prebivalište izvan Zagreba mogu ovome testiranju pristupiti istoga dana kada se održava ispit, u petak u 9.00 sati.

Ispit se održava petkom u 10 sati.

Termini ispita:

22. siječnja 2021.

19. veljače 2021.

19. ožujka 2021.

23. travnja 2021.

21. svibnja 2021.

18. lipnja 2021.

Postupak prijave:
Prijavnicu za ispit možete preuzeti ovdje: Prijavite se 
ili popuniti osobno u Vodnikovoj 12, prvi kat lijevo, soba 102.

Kandidati koji se žele prijaviti e-mailom trebaju i prijavnicu (obvezatno navesti kontakt telefon) i potvrdu o uplati pristojbe za ispit poslati na fax 01/4877-808 ili skenirane na e-mail adresu vodnikova@vodnikova.hr najmanje 5 dana prije polaganja ispita, te na dan polaganja ispita popuniti i vlastoručno potpisati originalni formular prijavnice, koji na poleđini sadrži zapisnik o polaganju ispita.

Cijena ispita: 1.250,00

Pristojbu za ispit možete uplatiti na račun SVIJETA JEZIKA ustanove za obrazovanje odraslih, otvoren u Zagrebačkoj banci IBAN HR9523600001102050095, ili na blagajni Vodnikove, prvi kat lijevo, soba 102.

Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela.

Pismeni dio obuhvaća:
1. Test gramatičkih struktura i čitanje
2. Test pisanja (sastav na zadanu temu)
3. Slušanje (razumijevanje slušnog teksta)

Usmeni dio ispita:
1. Kratak intervju s kandidatom
2. Test govorne interakcije (rasprava na zadanu temu)
3. Test govorne produkcije (izlaganje na zadanu temu)

Usmeni ispit traje cca 20 minuta.

Rezultate ispita može se saznati dan nakon polaganja ispita.
Po uspješno položenom ispitu svjedodžba se izdaje u roku od tri dana.

Napomena

Kandidati se za testiranje/prijamni ispit prijavljuju istovremeno kada se prijavljuju i za ispit:
a) osobno, u referadi Vodnikove, prvi kat lijevo, soba 102,
b) telefonom, na broj: 01 4877 815, ili
c) on-line.

Prijavnica za ispit vrijedi tek nakon uplate pristojbe za polaganje ispita.

Za dodatne informacije
kontakti:      tel. 4877 800
                     vodnikova@vodnikova.hr

b) Za polaznike SVIJETA JEZIKA

Polaznici SVIJETA JEZIKA polažu završni ispit na kraju sljedećih modula:
A1 na kraju 2. modula
A2 na kraju 4. modula
B1 na kraju 8. modula
B2 na kraju 10. modula
C1 na kraju 14. modula, i
C2 na kraju 16. modula.

Polaganje završnog ispita i izdavanje svjedodžbe uključeni su u školarinu.

Na kraju ostalih modula polaznici polažu završno testiranje i stječu potvrdu o završenom modulu, koja je uvjet za upis u sljedeći modul učenja.

Svjedodžbe i potvrde polaznici podižu u referadi, prvi kat lijevo, soba 102.

 

Poštovani, uspješno ste se prijavili na usmeni ispit.

Odaberite termin

Škola stranih jezika Vodnikova 65 godina inovacije, znanja i iskustva