Ispit za priznati stupanj (A1-C2)

a) Za vanjske kandidate

 

Kandidati koji nisu polaznici Vodnikove, a imaju znanje potrebno za neki od 6 stupnjeva i žele dobiti priznatu svjedodžbu, mogu u Vodnikovoj položiti ispit i steći željenu svjedodžbu.

 

Ispiti se polažu za 6 stupnjeva znanja, A1, A2, B1, B2, C1 i C2, a uvjet je da kandidat ima 15 godina života.

Ako kandidat nije siguran za koji se stupanj prijaviti, može prethodno pristupiti testiranju, koje je jednako kao i ono za testiranje/prijamni ispit, ili po dogovoru.

Kandidati čije je prebivalište izvan Zagreba mogu ovome testiranju pristupiti istoga dana kada se održava ispit, u petak u 9.00 sati.

Ispit se održava petkom u 10 sati.

Termin ispita

  • 2. ožujka 2018.
  • 4. svibnja 2018.
  • 15. lipnja 2018.

Postupak prijave:

Prijavnicu za ispit možete preuzeti ovdje: Prijavite se
ili popuniti osobno u Vodnikovoj 12, I. kat lijevo, soba 102.

Kandidati koji se žele prijaviti e-mailom trebaju i prijavnicu (obvezatno navesti kontakt telefon) i potvrdu o uplati pristojbe za ispit poslati na fax 01/4877-808 ili skenirane na e-mail adresu vodnikova@vodnikova.hr najmanje 5 dana prije polaganja ispita, te na dan polaganja ispita popuniti i vlastoručno potpisati originalni formular prijavnice, koji na poleđini sadrži zapisnik o polaganju ispita.

Cijena ispita: 1.250,00

Pristojbu za ispit možete uplatiti na račun Svijeta jezika, ustanova za obrazovanje odraslih otvoren u Zagrebačkoj banci IBAN HR9523600001102050095 ili na blagajni Vodnikove, I. kat lijevo, soba 102.

Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela.

Pismeni dio obuhvaća:

1. Test gramatičkih struktura i čitanje
2. Test pisanja (sastav na zadanu temu)
3. Slušanje (razumijevanje slušnog teksta)

Usmeni dio ispita:

1. Kratak intervju s kandidatom
2. Test govorne interakcije (rasprava na zadanu temu)
3. Test govorne produkcije (izlaganje na zadanu temu)

Usmeni ispit traje cca 20 minuta.

Rezultati ispita mogu se saznati dan nakon polaganja ispita.

Po uspješno položenom ispitu svjedodžba se izdaje u roku od tri dana.

Napomena

Kandidati se za testiranje/prijamni ispit prijavljuju istovremeno kada se prijavljuju i za ispit :

a) osobno, u referadi Vodnikove, I. kat lijevo, soba 102,

b) telefonom, na broj: 01 4877 815, ili

c) on-line.

Prijavnica za ispit vrijedi tek nakon uplate pristojbe za polaganje ispita.

Za dodatne informacije

kontakti:      tel. 4877 800
                     vodnikova@vodnikova.hr

b) Za polaznike SVIJETA JEZIKA

Polaznici SVIJETA JEZIKA polažu završni ispit na kraju sljedećih modula:

A1 na kraju 2. modula

A2 na kraju 4. modula

B1 na kraju 8. modula

B2 na kraju 10. modula

C1 na kraju 14. modula, i

C2 na kraju 16. modula.

Polaganje završnog ispita i izdavanje svjedodžbe uključeni su u školarinu.

Na kraju ostalih modula polaznici polažu završno testiranje i stječu potvrdu o završenom modulu, koja je uvjet za upis u sljedeći modul učenja.

Svjedodžbe i potvrde polaznici podižu se u referadi, prvi kat lijevo, soba 102.

 

Poštovani, uspješno ste se prijavili na usmeni ispit.

Vašu prijavnicu preuzmite na Prijavnica

Odaberite termin

Škola stranih jezika Vodnikova 65 godina inovacije, znanja i iskustva