Đački

ĐAČKI stupnjevi ( I. - VI. )

engleski
francuski
njemački
talijanski
španjolski

Ove stupnjeve upisuju učenici od 5. do 8. razreda.

Nastavne metode i sadržaji prilagođeni su dobi polaznika. Tečajevi su osmišljeni tako da se   jezik uči u autentičnom kontekstu. Polaznici usvajaju potrebne gramatičke strukture i vokabular obrađivanjem zanimljivih i aktualnih tema putem dijaloga i rasprava, čime se postiže kvalitetno i dugotrajno znanje.

Dinamika nastave:

    2x1 nastavni sat tjedno (ponedjeljkom i srijedom ili utorkom i četvrtkom), ili
    1x2 nastavna sata tjedno (ponedjeljkom, utorkom, srijedom, četvrtkom) ili subotom.

Obrazovno razdoblje: jedna školska godina (od rujna do lipnja).

Učenici bez predznanja upisuju se u prvi stupanj, a ostali polažu prijamni ispit.

Upis sa 100kn (dio prvog obroka)!

Školarina se plaća u 9 obroka, uz:

    30 % popusta za upis na tečaj drugog jezika i na svaki naredni tečaj.
    15% popusta za upis drugog ili trećeg člana iste obitelji ( ista adresa).
    Ugovor o obrazovanju potpisuje roditelj/skrbnik.

Pravo na popust ostvaruje se po jednoj osnovi.

Udžbenici nisu uključeni u cijenu školarine.

 

Škola stranih jezika Vodnikova 65 godina inovacije, znanja i iskustva