Osnovnoškolci

Vodnikova ima i tečajeve za osnovnoškolce.

Tečajevi za osnovnoškolce tematski su i sadržajno prilagođeni dobi učenika i njihovu predznaju, a imaju svrhu razviti komunikacijske vještine obrađivanjem različitih tema i usvajanjem vokabulara, gramatičkih struktura i jezičnih funkcija.

Koncepcija nastave podrazumijeva izmjenu sadržaja i aktivnosti. Uz niz različitih zadataka i aktivnosti, potiče se učenika na usvajanje jezika igrom i zabavom na prirodan način, na isti način na koji uče i materinji jezik - ponavljanjem riječi kroz igru, pokret i emociju. Time spontano usvajaju intonacija, ritam i naglasak stranog jezika, čime se razvija njihove vještine poput logičkog razmišljanja, predviđanja, zaključivanja i, konačno, aktivne primjene jezika.