Prijamni ispiti

Prijamni ispit polažu kandidati s predznanjem jezika koji žele upisati kako bi se upisali u tečaj/modul koji odgovara razini njihova predznanja.
Prijamni ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela, a može se polagati na dva načina:

  1. Pismeni dio ispita kandidati polažu Online, a usmeni u našoj školi, Vodnikova 12, u jednom od ponuđenih termina.

  2. Kandidati polažu oba dijela prijamnog ispita, i pismeni i usmeni, u našoj školi, u odabranom terminu.

Prijamni ispit za sve jezike po dogovoru.

Za više informacija molimo nazovite nas na 01/4877-815 ili nam pišite na: vodnikova@vodnikova.hr