Prijamni ispiti

Prijamni ispit polažu kandidati s predznanjem jezika koji žele upisati kako bi se upisali u tečaj/modul koji odgovara razini njihova predznanja.
Prijamni se ispit sastoji od pismenog i usmenog dijela, a može se polagati na dva načina:

  1. Pismeni dio (test) možete riješiti Online (Online testiranje), a usmeni u našoj školi, Vodnikova 12, u jednom od ponuđenih termina.

  2. Oba dijela, i test i usmeni, možete polagati u našoj školi, u odabranom terminu.

Za više informacija molimo nazovite nas na 01/4877-815 ili nam pišite na: vodnikova@vodnikova.hr

 

TERMINI PRIJAMNIH ISPITA ZA UPIS U ZIMSKI SEMESTAR ŠK. GOD. 2017./2018.

ENGLESKI i NJEMAČKI:

18. -  22. 9. 2017., svaki dan u 17.00 

subota, 23. 9. 2017. u 10.00

ŠPANJOLSKI, TALIJANSKI, FRANCUSKI i RUSKI:
19. i 21. 9. 2017. u 17.00